#

آشنایی با تعریف کلاس مدرک

مدارک مهندسی با توجه به ماهیت خود کلاس بندی می شوند به عنوان مثال دسته ای از مدارک مهندسی دارای کلاس A  می باشند که دارای فقط دو مرحله IFC و AFC می باشند و یا دسته دیگر دارای کلاس B می باشند که دارای هر سه مرحله IFC،IFA و AFC می باشند و یا دسته دیگر که دارای کلاس C می باشند که فقط دارای مرحله IFI  می باشند.

بنابر این مهم هست که ابتدا کلاس مدارک مشخص شود.

کلاس مدرک ، یک نوع دسته بندی مدارک میباشد که طی آن هر دسته از مدارک با کلاس مشخص و ثابت، یک نوع گردش کار و محاسبه پیشرفت و روند ارسال ویژه و خاص خود را خواهند داشت. این دسته بندی و یا اصطلاحاً تعیین کلاس مدرک بدین منظور میباشد که مشخص شود مدرک بایستی از چه گردش کاری تبعیت نماید، روند ارسالش به کارفرما و سایت پروژه چگونه باشد، نحوه محاسبه پیشرفت آن اعم از پیشرفت فیزیکی و پیشرفت مربوط به صورت وضعیت چگونه صورت پذیرد، وضعیت اظهارنظر کارفرما بر روی مدرک شامل چه مواردی بشود.

 

 معموًلا در پروژهها، مدارک مهندسی به دو کلاس مهم و رایج Information و Approval تفکیک می شوند.

کلاس مدرک همچنین میتونه نشان دهنده  اهمیت مدرک به لحاظ اظهارنظر کارفرما باشد یعنی برای مدارک با کلاس Approval اظهار نظر کارفرما حتما باید انجام بشه و یا به عبارتی مدرک حتما و حتما باید منتظر اظهار نظر کارفرما باشد

مدارک با کلاس Information ، جهت اطلاع برای کارفرما ارسال میگردند اگرچه که منعی برای اظهار نظر کارفرما برای این دسته از مدارک نیز وجود ندارد ولیکن اجباری در اظهارنظر نمیباشد.

  بنابراین مدارکی که کلاس  Approval  دارند بایستی برای اظهار نظر کارفرما صبر کرد و سپس ویرایش های احتمالی بعدی و یا مدارک بعدی وابسته آن را تولید نمود .

حالا ممکنه تو شبکه پیش نیازی مدارک که شرح دادیم مدرک پی آمد از کلاس Information باشه و مدرک پیش نیاز از کلاس مدرک Approval باشه

تو نوع شبکه های پیش نیازی با توجه به رابطه این مدارک باید مراحل تایید مدرک پیش نیاز در نظر گرفته بشه که شرح داده شده.

در برخی از پروژه ها کلاس مدرکreview هم تعریف می شودکه تفاوت اش رو با مدارک کلاس Approval توضیح میدم.

تفاوت این دو کلاس مدرک در اظهار نظر کارفرما هست.

در نوع کلاس مدرک Approval باید برای اظهار نظر کارفرما صبر کرد اما در نوع کلاس مدرک مدرکreview می توان پس از اتمام مهلت مصوب قراردادی کارفرما،مدرک را تایید شده تلقی کرد.

اگر در شبکه های پیش نیازی ارتباط دو مدرک را پایان به پایان تصویب کرده باشیم ، کلاس مدرک چه تاثیری میتواند در مدرک پی امد داشته باشد؟