آماده سازی زیرساخت سرور و نصب نرم افزار

توضیحات

- نصب حضوری

- نصب از راه دور