خدمات پشتیبانی

در طول مدت آموزش و پیاده سازی نرم افزارهای موضوع قرارداد، تیم پشتیبانی شرکت فرآیند پرداز راد به صورت تلفنی و آنلاین نسبت به سوالات مطرح شده و رفع موارد احتمالی به صورت رایگان اقدام به ارائه خدمات می نماید.

در طول دوره مذکور در صورت نیاز به ارائه نسخه جدید، آپدیت نرم افزار به صورت رایگان انجام خواهد شد.


خدمات پشتیبانی

ثبت درخواست