#

معرفی DCC (Document Control Center)

واژه DCC مخفف عبارت Document Control Center و به معنای مرکز کنترل مدارک می باشد. بنابراین DCC نام یک بخش سازمانی است که با کمک بخش مهندسی پروژه یا سازمان و بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه ، لیست مدارک پروژه را استخراج می نماید. سپس برنامه ای برای تولید ، پیگیری و کنترل مدارک مهندسی ارائه می نماید. تهیه گزارشات کنترل مدارک از وظایف DCC محسوب می شود.

.

کدام سازمان ها به DCC نیاز دارند ؟

سازمان های پروژه محور بیشترین متقاضیان مرکز کنترل مدارک می باشند. در بین سازمان های پروژه محور ، نیز شرکت های مهندسین مشاور که معمولا نقش طراح را در پروژه ها دارند ، در راس می باشند.

DCC دقیقا چه کار می کند ؟

برای اینکه بهتر درک کنیم تعریف DCC چیست ، به کارکرد مرکز کنترل مدارک یا DCC می پردازیم. در پروژه ها ، مدارک و مستندات بسیاری تولید می شود. کنترل فرآیند تولید تا نهایی سازی مستندات و مدارک پروژه ، وظیفه DCC می باشد.

MDR توسط واحد برنامه‌ریزی‌ و‌ کنترل‌ پروژه و یا واحد کنترل ‌مدارک ‌مهندسی DCC تهیه و بروز رسانی می شود.

سئوالاتی در خصوص فاز مهندسی پروژه ها مطرح است که پاسخ آن ها را DCC دارد. از جمله این سئوالات ، می توان به موارد زیر اشاره داشت:

  • چه مدارکی باید در ماه آتی تولید شود ؟
  • چه مدارکی نیاز به بازبینی دارد ؟
  • چه مدارکی مورد تایید کارفرما است ؟
  • چه مدارکی در هفته گذشته تولید شده است ؟
  • چه مدارکی در هر دیسیپلین یا بخش باید تولید شوند ؟
  • چه مدارکی در دست بررسی کارفرما است ؟

 

از جمله وظایف واحد کنترل مدارک می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1.            دریافت و توزیع داخلی و خارجی مدارک مهندسی.

2.            ثبت اطلاعات مدارک ، ورود و خروج آن ها

3.            سازماندهی ، ارسال و دریافت و کلیه امور مربوط به مکاتبات.

4.            کنترل صحت گردش مدارک و فرمت آنها بر اساس روش های اجرائی مصوب

5.             اخذ اطلاعات لازم از واحدهای مهندسی برای تهیه لیست فعالیت ها.

6.             تهیه دستورالعمل های مختلف از جمله دستور العمل کنترل مدارک و شماره گذاری.

7.            تهیه لیست فعالیت ها.

8.            تهیه و بروزرسانی DCI.

9.             تهیه گزارشات مختلف از جمله گزارش تاخییرات و Ball in court .

10.        بایگانی کاغذی و الکترونیکی مدارک مهندسی.

11.        پاسخگوئی در خصوص وضعیت مدارک مهندسی .