محصولات

انبار راد

RAD Warehouse

نرم افزار انبار راد

 

انبار و انبارداری از مهم‌ترین بخش‌های یک سازمان و یا شرکت هستند، زیرا بخش بزرگی از دارایی‌های سازمان‌ها در موجودی‌های انبار آنها انباشته شده است. موجودی کالاهای انبار باید در محل‌های امن و به صورت منظم نگهداری شود و به نحوی باشد که دسترسی به آن در مواقع لزوم به آسانی امکان پذیر باشد. نوع و مقدار مواد و حداقل و حداکثر موجودی هر یک از اقلام و همچنین نقطه سفارش مواد به طور مستمر باید مورد توجه انباردار قرار گیرد.

نرم افزار انبار راد ابزاریست برای مدیریت نگهداشت دقیق آماری و ریالی کالاها و گردش آنها در سازمان های مختلف که با مکانیزه نمودن تمام فرایندهای انبار و انبارداری و ارتباط با سایر سیستم ها ، از ورود اطلاعات حجیم و خطاهای احتمالی جلوگیری می نماید و اطلاعات بر خط و دقیق از وضعیت موجود را در هر زمان و مکان در اختیار شما قرار میدهد.

گزارشها :

 • گزارش از حواله و رسید ها به یک یا چند طرف حساب
 • گزارش گردش انبار
 • گزارش از یک کالا در انبارهای مختلف
 • گزارش کاردکس تعدادی ، ریالی و کاردکس فروش
 • ثبت اطلاعات حمل کالا
 • گزارش ریز اسناد انبار به انواع مختلف
 • گزارش مرور کالا از کل به جزء تا سطح برگه صادره و بالعکس
 • گزارش کلی کاردکس تعدادی انبار به صورت تو در تو به تفکیک کالا و انبار و ریز برگه های صادره در بخش انبار
 • گزارش نقطه سفارش کالا و مشاهده کالاهایی که از نقطه سفارش تجاوز نموده اند
 • گزارش گردش کاردکس انبار کالا به تفکیک برگه
 • گزارش خلاصه رسید های صادره در بازه زمانی قابل تعریف
 • دریافت گزارش گردش تعدادی و ریالی اسناد به تفکیک طرف حساب ها و کالاها
 • گزارش مانده در سطح سازمان و انبار
 • جستجو و فیلترینگ بر اساس تمام فیلدها

تعاریف :

 • تعریف مشخصات کالا و خدمات
 • تعریف نا محدود کالا و خدمات به همراه زیر شاخه ها با اطلاعات کامل و جزئیات آن و گروه بندی آنها به صورت درختواره با سرفصل‌های حسابداری مختلف (مواد اولیه، نیمه ساخته، مصرفی، محصول)
 • تعریف واحدهای کالا و خدمات  برای هرکدام
 • تعریف نا محدود انبارهای مختلف به صورت درختواره و تعیین کالاهای عضو انبار جهت کنترل منطقی گردش و جلوگیری از اشتباه کاربری
 • تعریف انواع فرم‌های رسید و حواله‌ انبار با استفاده از نرم افزار گزارش ساز
 • تعریف کالا و خدمات یکبار و اختصاص آن به هر تعداد انبار جهت جلوگیری از مراحل تکراری
 • تعریف نقطه سفارش هر آیتم
 • تعریف حداقل و حداکثر موجودی انبار به تفکیک کالا و تهیه گزارشات مربوطه
 • تعریف کد و کد فنی برای آیتم
 • شاخص نامحدود جهت جلوگیری از تعدد کدینگ کالا در ساختارهای منظم
 • تعریف قیمت خرید و فروش برای آیتم
 • تعریف حد تخفیف روی هر آیتم
 • تعریف انواع باربری ها
 • تعریف کاربرهای متعدد با تعیین سطح دسترسی هر کاربر در جزیی‌ترین سطوح برنامه

امکانات:

 • تعیین کالاهای بدون انبار
 • امکان حذف ، ویرایش و برگشت از رسید ، حواله با توجه به دسترسی ها
 • امکان ایجاد کد اتوماتیک
 • امکان انبارگردانی در دوره های مختلف از هر انبار و کالا
 • امکان اعلام موجودی کالا در انبار در هر لحظه
 • انتقال کالا میان انبارها با استفاده از حواله مستقیم میان انبارها
 • امکان انتقال اطلاعات به اکسل
 • امکان اخطار یا جلوگیری از صدور حواله بدون موجودی با سطح دسترسی برای هر کاربر
 • کنترل موجودی کالا بر اساس آخرین موجودی ثبت شده با کنترل اطلاعات انبارها
 • امکان مشخص نمودن روشهای ارسال کالا در برگه های حواله
 • امکان رسید دو مرحله‌ای با لحاظ کردن کنترل کیفی کالاهای ورودی (عدم رسید قطعی تا زمان تایید کیفی و امکان مرجوعی)