محصولات

ترمینال داده ایمیل راد

RAD Email terminal

نرم افزار ترمینال داده ایمیل راد

 

برای برقراری ارتباط موثر با مخاطبین ، اطلاع رسانی رویدادها ، پیشرفت فرایندها ، یادآوری ها ، ارسال اطلاعات در بازه زمانی مشخص و یا پس از انجام و تایید یک مرحله از عملیات سازمان ، تبلیغات و بازاریابی و تکمیل خدمات قابل ارائه به مشتریان ، شرکت فرایند پرداز راد نرم افزار ترمینال داده های ایمیل را طراحی و تولید نموده است .

این نرم افزار ابزاری است برای مدیریت ایمیل های سازمان و کاربرانشان که با صرفه جویی در زمان و هزینه قدرت و ایمنی را به ارمغان می آورد و در کنار ثبت این اطلاعات در پرونده مشتریان گامی دیگر در یکپارچگی و پیوستگی اطلاعات سازمان را برمیدارد.

گزارشات:


 • امکان فیلتر کردن ایمیل ها بصورت یکجا بر مبنای تاریخ
 • گزارش بر مبنای ایمیل های مشاهده شده و مشاهده نشده در مدیریت ایمیل
 • گزارش وضعیت ایمیل های ارسالی
 • گزارش ایمیل های ارسالی و دریافتی به یک کاربر، مخاطب یا یک طرف حساب خاص
 • گزارش ایمیل های ارسالی و دریافتی  در بازه زمانی خاص
 • گزارشگیری بر اساس موضوع ایمیل

تعاریف:

 

 • تعریف ایمیل های شخصی کاربر توسط خود کاربر به تعداد نامحدود و کنترل آنها در مدیریت ایمیل کاربر.
 • تعریف ایمیل شرکتی برای ارسال و دریافت به تعداد نامحدود
 • تعریف ایمیل شرکتی کاربران در چارت سازمانی
 • تعریف سطوح دسترسی برای کاربران بر روی ایمیل ها
 • تعریف متن مشخص برای ارسال ایمیل به صورت اتوماتیک 

امکانات:


 • امکان درج اتومات ایمیل های ارسالی به عنوان نوع کار در پرونده مربوطه
 • امکان ثبت یک یا چندین ایمیل به صورت همزمان به عنوان نوع کار در پرونده دلخواه
 • امکان فعال و غیرفعال کردن ایمیل های شخصی و شرکتی بصورت موقت و یا دائم
 • امکان تفکیک ایمیل های مشاهده شده و مشاهده نشده در نرم افزار راد
 • امکان پاک کردن ایمیل از مبدا بعد از فراخوانی ایمیل ها در مدیریت ایمیل.
 • امکان حذف تکی و گروهی ایمیل در مدیریت ایمیل
 • امکان ارسال ایمیل بصورت تکی و گروهی به "کاربر"، "مخاطب"، "طرف حساب" و "شخص ثالث" (متن و فایل) بصورت دستی
 • امکان استفاده از پیش فرض های ایمیل در ارسال ایمیل بصورت دستی
 • امکان بارگذاری اطلاعات کاربر ،مخاطب و طرف حساب ، بارگذاری عکس و اضافه کردن لینک بر روی عکس یا متن در ارسال ایمیل بصورت دست
 • امکان ایجاد تغییرات در رنگ ، فونت ، راست چین و چپ چین کردن متن ایمیل و...  در ارسال ایمیل بصورت دستی
 • امکان طراحی قالب های پیش فرض
 • امکان برچسب گذاری اتومات برای ایمیل های دریافتی و جستجوی برچسب (Tag)
 • امکان برچسب گذاری بصورت تکی و گروهی بر روی یک یا چند ایمیل بصورت همزمان در مدیریت ایمیل
 • امکان ارسال ایمیل های موجود در مدیریت ایمیل به کاربر، طرف حساب، مخاطب و یا شخص ثالث (forward)
 • امکان پاسخ به ایمیل (reply)
 • امکان نمایش ایمیل هایی که بصورت کار در پرونده درج شده باشند با استفاده از دکمه نمایش کار در پرونده
 • امکان فراخوانی ایمیل ها با توجه به سطوح دسترسی ، بصورت جداگانه، در مدیریت ایمیل
 • امکان ارسال ایمیل بصورت اتومات به "کاربر" یا "مخاطب" بعد از ایجاد کار یا تایید کار در فلو با متن مشخص
 • ارسال ایمیل با متن مشخص به "کاربر"، "مخاطب" و "شخص ثالث" بصورت دستی بر روی یک نوع کار در مدیریت کارها
 • امکان ارسال ایمیل  به "کاربر"، "مخاطب"، بصورت اتومات پس از ایجاد کار (در تمامی فرم های ثبت کار با استفاده از تیک در قسمت اختیارات؛ البته این تیک را بصورت پیش فرض می توان در تعریف کار برای کارها فعال کرد)
 • صندوق ورودی، صندوق خروجی، ایمیل های حذف شده
 • امکان جستجوی برچسب در مدیریت ایمیل
 • امکان گرفتن خروجی اکسل از مدیریت ایمیل، با تمامی ستون هایش (Export)