محصولات

خزانه داری راد

RAD Treasury

نرم افزار خزانه داری راد

 

یکی از نگرانی هایی که در بازار رقابتی امروز برای سازمان های کوچک و بزرگ وجود دارد همواره مدیریت هوشمند و راحت منابع مالی ، وجوه نقد ، صندوق ها ، بانک ها و اسناد مالی و بهادار آنها است .

نرم افزار خزانه داری راد با بهبود عملیات مالی سازمان و در اختیار گذاشتن اطلاعات کامل و صحیح از مشتریان به مدیریت منابع مالی و کنترل و برنامه ریزی در سازمان های بزرگ و کوچک در بخش های مختلف کمک شایانی می نماید .

با توجه به تعداد بالای ورود و خروج نقدینگی در هر سازمانی ، نرم افزار خزانه داری راد فرایندهای صندوق ، تنخواه گردان ، بانک و تمام فرایندهای ممکن در خصوص اسناد دریافتنی و پرداختنی را به صورت هوشمند و کنترل شده و عملیات های ممکن را نیز به صورت خودکار برنامه ریزی می نماید تا علاوه بر دقت بالا ، سرعت امور نیز افزایش پیدا کند . 

قابلیت های ویژه:

 • تعریف انواع فرایندهای مرتبط با خزانه داری هر سازمان با استفاده از نرم افزار گردش کار
 • مدیریت فرایند وصول با کنترل هایی از قبیل تاییدیه دریافت ، واگذار به مامور و ...
 • صدور اتوماتیک سند حسابداری مربوطه
 • قابلیت چاپ چک

گزارشها :

 • امکان جستجو در گزارشات بر مبنای شماره چک، تاریخ، پرداخت کننده و......
 • امکان جستجوی اطلاعات در کلیه محیط های نرم افزار با استفاده از ابزار جستجوی هوشمند
 • امکان مدیریت کامل کاربران با در نظر گرفتن جزئیات محدوده دسترسی کاربران
 • فیلتر گذاری در کلیه گزارشات سیستم
 • امکان طراحی گزارش های مورد درخواست با استفاده از نرم افزار گزارش ساز ( Report generator )
 • ارائه گزارشات متنوع شامل : گزارش گردش صندوق ، دفتر صندوق ،اسناد نزد صندوق ، اسناد پرداختنی و اسناد دریافتنی ، دفتر بانک ، گردش بانک ، ریز وارده و صادره صندوق و بانک ، نقل و انتقال اسناد ، جابجایی وجوه و ...
 • گزارش ریز چک ها و اسناد
 • گزارش برگه رسید وجه، پرداخت وجه وغیره
 • گزارش وضعیت گردش بانک با موجودی لحظه به لحظه آن
 • گزارش گردش هرطرف حساب با فاکتورهای مربوطه
 • گزارش از گردش حساب هر طرف حساب
 • گزارشات مربوط به اسناد در جریان وصول، اسناد پرداختنی وغیره
 • گزارش وضعیت چک‌های صادره
 • گزارش وضعیت دسته چک ها‌
 • امکان انواع ارسال اطلاعات(Export)به محیط اکسل
 • گزارش ریز دریافت‏ها و پرداخت‏های انجام شده به یک طرف حساب مشخص
 • گزارش چک‏های دریافتی و پرداختی با توجه به وضعیت آنها
 • گزارش از گردش وجوه نقد (Cash Flow) ، صندوق ، بانک و تنخواه
 • گزارش از موجودی روزانه
 • گزارش سنی مشتریان
 • گزارش چک‌های دریافتی یا پرداختی سر رسید شده و سر رسید نشده
 • گزارش تنخواه گردان‌ها و صورتخلاصه‌های تنخواه گردان‌ها
 • گزارش نقدینگی در تاریخ معین شامل موجودی نقد و اسناد دریافتنی و پرداختنی به تفکیک وضعیت
 • گزارش موجودی صندوق در تاریخ مشخص به تفکیک نقد و چک
 • گزارش اقلام باز چک های دریافتی (وصول نشده ، در جریان وصول) و پرداختی (پاس نشده)

تعاریف :

 • تعریف بانک، شعب بانک،کد بانک حساب‌های بانکی و نوع آنها با توجه به شماره حساب
 • تعریف حسابهای جاری و دسته چکهای مربوطه  برای هر حساب  جاری همراه با کنترل دسته چک
 • تعریف تنخواه ، سقف هزینه تنخواه گردان ، شارژ تنخواه
 • تعریف انواع صندوق و صندوق گردانها
 • تعریف حد چک برای هرکاربر با امکان تعیین سقف صدور چک و سقف صدور چک روزانه
 • تعریف حد صندوق برای هر کاربر برای پرداخت کلی و روزانه
 • تعریف شماره گذاری اسناد دریافتی و پرداختی

امکانات:

 • امکان عملیات دریافت و پرداخت
 • ثبت کلیه عملیات چک های دریافتی و پرداختی
 • امکان مشاهده چکهای استفاده شده و چکهای باقیمانده در سیستم
 • امکان انتقال وجوه نقد بین بانک ها و صندوق ها
 • دریافت و پرداخت به صورت ترکیبی از نقد و چک و صدور رسید دریافت و پرداخت
 • امکان ثبت عملیات دریافت و پرداخت به صورت نقد و چک و همچنین به صورت توأم در یک برگه
 • امکان اعلام موجودی بانکها ، صندوق ها و تنخواه ها در هر لحظه
 • اعلام لحظه‌ای وضعیت اسناد ( دریافتنی، پرداختنی، واگذارشده، برگشتی، ....)
 • کارتابل اعلامیه ها و کارتابل چک برای کنترل عملیات مالی و یادآوری سررسید اسناد و مطالبات و بدهی ها
 • امکان تسویه فاکتورهای خرید و فروش
 • صدرو اسناد حسابداری و انتقال اتوماتیک اسناد خزانه‌داری به سیستم حسابداری مالی
 • مکانیزاسیون پروسه درخواست صدور چک ، تایید اولیه صدور و تاییدیه نهایی صدور و تحویل چک که بصورتWork Flow است و اتوماتیک توسط سیستم انجام می پذیرد . در زمان صدورچک می توان از فهرست درخواست های تائید شده ، فراخوانی نمود.
 • امکان مشاهده گردش سوابق یک چک در کلیه مراحل ورود اطلاعات سیستم
 • امکان صدور انواع جابجایی وجوه بین بانکی و صندوق و تنخواه
 • ابطال سریال چک های صادره نشده و صورت خلاصه تنخواه
 • امکان چاپ روی چک با استفاده از سیستم گزارش ساز
 • امکان معرفی شرایط تسویه برای فاکتورها به همراه تاریخ تسویه
 • امکان ثبت دریافت واریزی به حساب بانکی به همراه مشخصات فیش واریزی
 • امکان مشاهده پیش بینی نقدینگی با استفاده از چکهای دریافتی و پرداختی و موعد سررسید حساب مشتریان و فروشندگان
 • امکان تسویه برگه ها از داخل خود برگه های خرید و فروش
 • امکان ثبت سوابق چکهای دریافتی وپرداختی مشخص نمودن آن در تمامی مراحل چک
 • امکان تخصیص چندین پرداخت به چندین فاکتور
 • امکان صدور و پرداخت چک بابت تسویه چندین حساب و به همراه چندین شخص
 • امکان دریافت پیش‌دریافت و پرداخت پیش‌پرداخت در ارتباط با سفارش فروش و پیش‌فاکتور خرید
 • ارتباط مستقیم با سایر بخشهای نرم افزار به صورت یکپارچه جهت تسویه و ثبت اتوماتیک حسابدار