محصولات

فرمول ساخت راد

RAD Bill of material

نرم افزار فرمول ساخت راد

 

فرمول ساخت یعنی درختواره مواد و قطعات مربوط به تولید یک محصول که معمولا به صورت یک جدول از مواد و قطعات که مشخصاتی از قبیل استاندارد ابعاد، شکل، جنس مواد، وزن مواد و دارد شناسایی می شود اما در ساختار تولیدی بیشتر به مقدار و انباری که مواد برای تولید یک محصول از آن خارج می گردد توجه می گردد. در اغلب موارد BOM لیست مواد و قطعاتی را که نشان دهنده اجزا تشکیل دهنده محصول است نمایش می دهد که شامل کلیه اجزا محصول ، ترتیب ساخت و تعداد هر یک از اجزا برای ساخت یک واحد محصول است .

نرم افزار فرمول ساخت راد به شما کمک می‌کند واحد خود را سازماندهی و بطور موثر مدیریت کنید. این نرم افزار، مواد اولیه و قطعات لازم برای تولید هر محصول خاص را مشخص می نماید. با ارائه دستورالعمل های لازم درباره اقلام لازم برای تولید هر محصول، این سیستم به شما اجازه می‌دهد سفارشات بیشتری را در زمان کمتری و با بکارگیری کار مستقیم و مواد کمتری تکمیل نمایید.

نرم افزار فرمول ساخت راد ، تولید هریک از اقلام تولیدی را به اجزاء آن می شکند. به این ترتیب که این نرم افزار اطلاعات لازم را از سیستم کنترل موجودیها و سایر زیرسیستم ها حسب مورد دریافت می نماید و با تجمیع آنها به شما اجازه می‌دهد کارهای مختلفی از قبیل محاسبه یک سفارش خاص را در یک قالب مشخص انجام دهید. با داشتن یک روش معین جهت تکمیل هریک از سفارشات، شما می توانید از ضایعات مواد جلوگیری نموده و به نحو بهینه از ماشین و نیروی کار استفاده نمایید

با استفاده از این نرم افزار با حذف نیاز به جمع آوری دستی اطلاعات می توانید در زمان صرفه جویی نمایید. در واقع این سیستم اطلاعات لازم از واحدهای مختلف مهندسی، شماره لیست قطعات و سایر مدارک بطور اتوماتیک جمع آوری می نماید.

نرم افزار فرمول ساخت راد هماهنگی بین واحدهای مختلف سازمان را افزایش داده و به پرسنل آنها اجازه می‌دهد به اطلاعات یکسان و در آن واحد دسترسی داشته باشند. بنابراین نیاز به لیست یا فکس نمودن اجزاء تولید بین واحدهای مختلف اساساً از بین می رود. یک ویژگی دیگر این نرم افزار این است که می توان دستورالعمل های قبلی در مورد ایجاد یک درخت محصول جدید را برحسب فرمهای فعلی اصلاح نمود و به این ترتیب باز هم در زمان صرفه جویی می‌گردد.