محصولات

گردش کار راد

RAD Work Flow

نرم افزار گردش کار راد

 

نرم افزار گردش کار هماهنگی و پیوستگی بین وظایف است که تمام وظایف سازمان را در قالب فرآیندها سازماندهی می نماید. در واقع یک توالی از تسک هایی که بخشی از تسک های بزرگتر هستند . هدف نرم افزار گردش کار دستیابی به بهترین اهداف از میان مجموعه اهداف است.

برای اینکه یک نرم افزار گردش کاری در سازمان شما پیاده سازی شود نیازمند زنجیره ای از کارهای درون سازمان است که به صورت فرایند پذیر و اتوماتیک انجام شوند. به این ترتیب تمامی افراد از وظایف و کارهای خود با خبر بوده و با استفاده از نرم افزار گردش کار همه افراد از وظایف فعلی و بعدی خود باخبر خواهند بود.

این روند می تواند شامل مدیریت افراد و ارسال اتوماتیک وظایف به آنها باشد . ارسال وظایفی همچون کارهای روزانه و تایم شیت ها ، اطلاع رسانی ها ، مستند سازی ، و ارسال اطلاعات و مستندات به کارتابل مدیران مربوطه و ...

نرم افزار گردش کار راد ابزاری است برای یکپارچه سازی فرآیندها  و تسهیل و تکمیل آنها با قوانین کسب و کار هر سازمان در راستای حذف چرخه های تکراری و جلوگیری از دوباره کاری و هماهنگ تر شدن کنترل های داخلی با اهداف سازمانی.

استغاده از این نرم افزار باعث می شود که مسیر حرکت رو به جلو ، طبق الگوها و استاندارهای مشخص شده سازمان انجام شود و روال های ناشناخته در مسیر و موانع انجام کارها نیز مخشص شود و به راحتی قابل ویرایش باشد.

این نرم افزار کمک شایانی به مدیریت زمان بندی برای انجام کارها و فرایندها مینماید و جریان کارها و فعالیتهای کارکنان را با کاهش مدت زمان انجام کار تا مرحله کامل شدن خودکار کرده و همچنین خطاهای بالقوه ناشی از تعاملات انسانی را کاهش می دهد. نرم افزار گردش کار راد با اطمینان از اینکه هر مرحله از فرآیند به صراحت تعریف شده، به مرور زمان پایش شده و برای حداکثر بهره وری در نظر گرفته شده است که فرایندها را کارآمدتر، سازگارتر، چابک تر و قابل مشاهده تر می کند. با توجه به آخرین داده های بهینه به دست آمده از جریان کاری، مدیران و کارمندان می توانند سریعتر اقدام کنند و تصمیمات دقیق تری بگیرند.

قابلیت های ویژه:

 • امکان ارتباط با ترمینال های داده راد برای ارسال اطلاعات به صورت پیامک بعد از اتمام هر وظیفه و ثبت در فرایند کاری
 • امکان تعریف ، کنترل و مدیریت انواع پروژه ها
 • مدیریت زمان بندی
 • مدیریت برنامه ریزی منابع انسانی
 • انتقال دانش ایجاد و تغییر فرآیندها به پرسنل سازمان
 • امکان تعربف فرآیند بصورت نامحدود
 • عدم محدودیت در تعداد فعالیتهای یک فرآیند
 • مدیریت نرم افزار گردش کار بر روی تمامی ماژول های نرم افزار
 • قدرت دیتا تراکینگ یا پیجویی اطلاعات در بین تمامی ماژول ها با یک جستجوی ساده

گزارشات:

 •                 گزارشات مدیریتی کامل از کلیه فرآیندها و نقش ها و کاربران انجام دهنده کارهای فرآیندها
 •                 ایجاد گزارشات کاربری و مدیریتی دلخواه و بدون محدودیت از تمام فیلدهای کارها و فرم ها
 •                 گزارش گیری به صورت انواع نمودارها

تعاریف:

 • تعریف نامحدود وظایف برای هر فرایند
 • تعریف فرم بر روی هر فرایند
 • تعریف فرم بر روی هر وظیفه
 • تعریف اجرای خودکار هر فرایند
 • تعریف کارهای هم نیاز و پیش نیاز یکدیگر و کنترل آنها
 • امکان تعریف چندین نتیجه پس از هر کار (نه صرفاً بلی و خیر) توسط کاربر
 • امکان تعریف چندین کار پس از هر نتیجه کار در فرآیند
 • تعریف فایل و اسناد پیش نیاز به هر وظیفه در فرآیند
 • تعریف سطوح دسترسی روی فرآیندها هماهنگ با اتوماسیون اداری تا ریز ترین جزئیات وظایف
 • تعریف بازگشت به مرحله یا مراحل قبل و یا بعد
 • تعریف انواع فرایندهای خطی ، شرطی و چند شرطی
 • تعریف فرآیند های پروژه ها
 • تعریف و دسته بندی گروه های مختلف وظایف در فرآیندها
 • تعریف زیر فرآیندها
 • تعریف جانشین بر روی کارتابل کاربران در حین اجرای فرآیند
 • امکان تعریف انواع فیلدهای اطلاعاتی دلخواه بر روی فرم‏ها و اسناد ضمیمه با رعایت سطوح دسترسی

 • تعریف مهلت اقدام و انجام کار

امکانات:

 • امکان قراردادن چند کار در پیش نیاز یک کار دیگر و کنترل آن
 • هماهنگی کامل با نرم افزار فرم ساز برای تعریف فرم های مربوط به هر کار
 • امکان اختصاص ضمیمه یک کار به چندین کار بعد از آن
 • قرارگرفتن کارها بدون فرآیند و فرآیند دار در یک فرم واحد
 • امکان تشخیص هوشمند فرآیندهای مجاز یک کار در هنگام اختصاص یک کار به بک فرآیند
 • امکان شروع یک فرآیند از میانه فرآیند
 • امکان تغییر فرآیند در حین انجام آن
 • امکان تغییر کاربران وزمان یک کار در حین اجرای فرآیند با نظر مدیریت
 • امکان تعریف شکل و رنگ برای هر وظیفه و نمایش دیاگرام گرافیکی فرآیند
 • امکان ارجاع وظایف در قالب گروه و دپارتمان
 • امکان مشاهده تاریخچه و سابقه وظایف و فرایند با توجه به دسترسی ها
 • امکان ارسال پیامک و ایمیل در حین انجام فرایند و ثبت آن در سیستم توسط ترمینال های داده راد

 • مشاهده مراحل انجام فرآیند به صورت درختواره