محصولات

گزارش ساز راد

RAD Report Generator

نرم افزار گزارش ساز راد


امروز همه کسب و کارها با حجم گسترده ای از اطلاعات رو برو هستند که می بایست این اطلاعات را به گزارشات مدیریتی و جامع تبدیل نمایند  بیشتر تصمیم های مدیران و مسئولان کسب و کارها بر اساس گزارش هایی که دریافت می نمایند و تحلیل آنها اتخاذ میشود.

این گزارش ها در برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت ، تصمیم گیری ها ، عملیات ، سرمایه گذاری ها و اقدامات پروژه ها ، هزینه ها ، برنامه ریزی درآمد ها ، استخدام ها و تعدیل نیرو ها ، خط مشی ها و به طور کلی در تمام امور یک سازمان و تعیین سرنوشت حال و آینده آن موثر است.

نرم افزار گزارش ساز راد ، نقش محوری به عنوان یکی از ابزارهای موثر مدیریتی به روز در اداره سازمان ها در ارائه اطلاعات به هنگام و دقیق دارد. این نرم افزار برای نظارت بر عملکرد سازمان و ارائه گزارشات مورد نیاز آن طراحی و تولید شده است و یک ابزار قدرتمند جهت ایجاد سازمانی مستقل برای تهیه هر نوع گزارش دلخواه بدون داشتن دانش برنامه نویسی و تولید دانش سازمانی است.

امکانات:                                                                         

 • محیط کاملا فارسی
 • کاهش زمان لازم برای تلفیق اطلاعات از سیستم های متعدد
 • حذف خطای انسانی در تهیه گزارشات
 • امکان ارایه گزارش با سرعت بالا در حجم زیاد اطلاعات
 • امکان اتصال به انواع مختلف بانکهاى اطلاعاتىSQLServer , Oracle , Ms Access , ..
 • امکان انتخاب هریک ازجدولها و دیدها و یا نمایش موارد موجود در بانک اطلاعاتی انتخاب شده
 • امکان تعیین هر یک از ستونهای موجود و نیز عناوین فارسى جهت هریک از ستونهاى گزارش 
 • امکان مشخص کردن ترتیب چیدمان ستونها در خروجى از راست به چپ و همچنین متن بالاى گزارش و متن پایین گزارش
 • امکان تعیین قلم و رنگ دلخواه براى کلیه بخشهاى گزارش شامل عناوین ، گروه ، نام فیلدها، متن گزارش
 • امکان قراردادن زمان تهیه گزارش و شماره صفحه در بالاى صفحات 
 • امکان مشاهده گزارش (Preview ) در هریک از مراحل تولید
 • امکان ذخیره سازى گزارش تولید شده با نام دلخواه
 • امکان تعیین اندازه دلخواه براى عرض و طول هریک از ستونها و سطرهای گزارش 
 • امکان تعیین جهت (Alignment ) براى هریک از ستونهاى گزارش بصورت راست چین، وسط چین و چپ چین
 • امکان تعیین حداکثر عرض گزارش بصورتهاى A4 طولى، A4 عرضى A3 با توجه به Printer موجود و تغییر اتوماتیک عرض صفحه گزارش با توجه به ستونهاى انتخابی
 • امکان مشاهده مقادیر موجود در هریک از ستونها در هنگام طراحى گزارش
 • امکان طراحی گزارش از اطلاعات وارد شده در بانک های مختلف نرم افزار و فرم های طراحی شده در یک گزارش
 • امکان ساختن فیلدهاى ترکیبى توسط کاربر از اطلاعات موجود بهمراه بیش از 150 تابع محاسباتى، منطقى روتین ، توابع رشته اى و توابع عددی 
 • امکان صدور به انواع فرمتهای رایج
 • امکان تهیه گزارش های سیستم با امکان ویرایش، تهیه نمودار، صفحه آرایی و چاپ
 • امکان تولید گزارش های آماری وتفصیلی بصورت مجزا و یا ترکیبی از اجتماع و اشتراک شرایط منطقی و روابط ریاضی
 • امکان پشتیبانی و همخوانی با انواع فیلدهای بانک اطلاعات