#

پشتیبانی آنلاین

در صورت درخواست خریدار در صورت بروز هرگونه مشکلی و ایجاد شرایط لازم از سمت مشتریان راد ، تیم پشتیبانی شرکت آماده رفع موارد به صورت Online می باشد